Platforma elerningowa


Platforma wspomagająca kształcenie ustawiczne
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

w Koszalinie

Zdalne lekcje serwis MEN

Zawodowa edukacja 

Komunikaty bieżące:

  1.  Na podstawie informacji premiera  w szkołach ponadpodstawowych do dnia 16.05.2021 r. obowiązuje nauka zdalna

  2. Zajęcia praktyczne prowadzone stacjonarnie w soboty ZAWIESZA SIĘ do 8 maja 2021 r.

  3. Termin złożenia prac kontrolnych upływa 10.04.2021 r. 

  4. Prace kontrolne w zależności od wskazań nauczyciela mogą być wykonane elektronicznie jako zadanie z przedmiotu lub złożone w formie papierowej w sekretariacie słuchaczy.  

Organizacja pracy Centrum od 4 maja 2021 r.

 

 

szkoła podstawowa

 

liceum ogólnokształcące

stacjonarne

 

 

szkoła policealna

 

liceum ogólnokształcące zaoczne

 

kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

4 - 9 maja

 

zdalnie

 

zdalnie

 

piątek, niedziela - zdalnie

sobota -  8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole

 

zdalnie

 

piątek, niedziela - zdalnie

sobota -  8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole

 5, 6, 7, maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

10 - 16 maja

 

 

zdalnie

 

zdalnie

 

zdalnie

 

zdalnie

 

zdalnie

 

17 - 23 maja

 

stacjonarnie - zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole

 

stacjonarnie - zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole

 

piątek, niedziela - zdalnie

sobota -  22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole

 

piątek, niedziela - zdalnie

sobota -  22 maja zajęcia prowadzone w szkole

 

piątek, niedziela - zdalnie

sobota -  22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole

 

24 - 30 maja

 

 

stacjonarnie - zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole

 

stacjonarnie - zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole

 

stacjonarnie - zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole

 

stacjonarnie - zajęcia prowadzone w szkole

 

stacjonarnie - zajęcia prowadzone w szkole

 

 

26, 27 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

Od 31 maja 2021 r. powrót wszystkich słuchaczy do nauki stacjonarnej

- zajęcia będą się odbywały w szkole. 

 

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.
Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje związane z organizacją pracy szkół.

Informacje dla słuchaczy:

 

Wzory dokumentów: