Platforma elerningowa


Platforma wspomagająca kształcenie ustawiczne
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

w Koszalinie

Zdalne lekcje serwis MEN

Zawodowa edukacja 

Komunikaty bieżące:

  1.  Na podstawie informacji premiera  w szkołach ponadpodstawowych do dnia 28.02.2021 r. obowiązuje nauka zdalna

  2. Termin złożenia prac kontrolnych upływa 10.04.2021 r. Semestr 6LZ do 6.03.2021 r.

  3. Prace kontrolne w zależności od wskazań nauczyciela mogą być wykonane elektronicznie jako zadanie z przedmiotu lub złożone w formie papierowej w sekretariacie słuchaczy.  

Informacje dla słuchaczy:

 

Wzory dokumentów: