Platforma elerningowa


Platforma wspomagająca kształcenie ustawiczne
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

w Koszalinie

Zdalne lekcje serwis MEN

Zawodowa edukacja 

                            Netykieta

Komunikaty bieżące:

   Termin złożenia prac kontrolnych upływa 

  •     23.10.2021 r. dla semestru - 6LZ 

  •     13.11.2021 r. pozostałe semestry

Prace kontrolne w zależności od wskazań nauczyciela mogą być wykonane elektronicznie jako zadanie z przedmiotu lub złożone w formie papierowej w sekretariacie słuchaczy.  

 

Informacje dla słuchaczy:

  • Plan egzaminów - technik masażysta

Wzory dokumentów: