Platforma elerningowa


Platforma wspomagająca kształcenie ustawiczne
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

w Koszalinie

Zdalne lekcje serwis MEN

Zawodowa edukacja 

Komunikaty bieżące:

  1.  Termin złożenia prac kontrolnych upływa 10.04.2021 r. 

  2. Prace kontrolne w zależności od wskazań nauczyciela mogą być wykonane elektronicznie jako zadanie z przedmiotu lub złożone w formie papierowej w sekretariacie słuchaczy.  

 

Informacje dla słuchaczy: