Pokój nauczycielski

Kurs dostępny tylko dla nauczycieli na potrzeby zdalnych zebrań.

W tym dziale znajdują się bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Centrum.

Platforma elerningowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie

Tutaj znajdują się dokumenty szkolne, szablony dokumentów i różne grafiki CKU.

Materiały pedagoga szkolnego

Podstawy z budowania i edycji kursów/lekcji + dodatkowe informacje do nauczania na odległość