Kurs zawiera materiały pomocnicze do zajęć dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. KKZ K81

Kurs zawiera materiały pomocnicze do zajęć dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. KKZ K81

Kurs zawiera materiały pomocnicze do zajęć dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. KKZ K81