Komunikaty bieżące:

  1.  Na podstawie informacji premiera  w szkołach ponadpodstawowych do dnia 23.12.2020 r. obowiązuje nauka zdalna
  2. Termin złożenia prac kontrolnych upływa 24.10.2020 r.
  3. Prace kontrolne w zależności od wskazań nauczyciela mogą być wykonane elektronicznie jako zadanie z przedmiotu lub złożone w formie papierowej w sekretariacie słuchaczy.  Godziny pracy sekretariatu
  4. Egzaminy wyznaczone w planie w miesiącu grudniu odbywać się będą zdalnie na platformie,  natomiast w styczniu 2021 r. forma egzaminu uzależniona będzie od sytuacji ogłoszonej przez MEiN.

 

Informacje dla słuchaczy:

 

Wzory dokumentów: