Uwaga!

 

Nauczyciele na swoich lekcjach udostępniają zadania do zrobienia i tam proszę wysyłać odpowiedzi na zadania. 
   Ikona zadania, prosimy o umieszczanie tam odpowiedzi