Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik - operator obrabiarek skrawających, kwalifikacja MG.19

Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik - operator  obrabiarek skrawających, kwalifikacja MG.19

Podstawy programowania i obsługi obrabiarek CNC - kurs dla uczestników projektu "Czas na ZAWODOWCA"

Kurs omawia programowanie i obsługę obrabiarek cnc na poziomie podstawowym.
Zakres treści obejmuje między innymi: zapis programu, układy współrzędnych, programowanie narzędzi i parametrów obróbki, programowanie przejść narzędzi po liniach prostych i łukach.