Materiały dla słuchaczy kursu, wspomagające  nauczanie zagadnień informatycznych