Kursy zawodowe o profilu mechanicznym

Kurs zawiera materiały pomocnicze do zajęć dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. KKZ K81

Materiały do nauki języka angielskiego dla słuchaczy kursu KKZ technik mechanik

Materiały pomocnicze dla słuchaczy kursu KKZ K74 - kwalifikacja BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych